Haarslev Industries producerer anlægs- og procesudstyr og har projekt- og produktionsselskaber i Danmark, Spanien, Brasilien, Tyskland og Kina, samt salgs- og servicesteder i Norge, Peru, USA, Malaysia, New Zealand, Indien, Frankrig og Rusland. Koncernen er markedsledende inden for sin branche, og har ca. 1.200 medarbejdere på verdensplan. Det danske selskab og koncernens hovedkvarter er placeret i Hårslev på Fyn, hvor ca. 400 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads. Selskabet har oplevet vedvarende vækst og har i dag en årlig omsætning på 1,6 milliarder kroner. Virksomhedens vækst indebærer transformation fra en solid dansk produktionsvirksomhed til en yderst professionel, projektorienteret global industrivirksomhed.


Marketing Coordinator

Bred rolle i markedsledende vækstvirksomhedEnglish version below

Varierende markedsføringsopgaver i international kontekst


Haarslev vækster fortsat og søger derfor en Marketingkoordinator til en nyoprettet stilling i Group Marketing. Group Marketing har ansvaret for global B2B markedsføring og ekstern kommunikation af teknisk komplekse procesanlæg. Du får, med reference til Group Marketing Director, ansvar for varierende koordinerings- og planlægningsopgaver, som du løser sammen med dine kollegaer. Du kommer bl.a. til at arbejde med, at:

  • Formulere tekster til artikler, brochurer m.m.
  • Koordinere og kvalitetssikre internationale events, seminarer og messer, herunder marketingsmateriale som stande, banner og brochurer
  • Opdatere og vedligeholde intranet, hjemmeside og andet intern kommunikation
  • Opdatere og vedligeholde dataarkiv med billeder, brochurer m.m.
Som en del af Haarslevs nye strategi blev Group Marketing funktionen etableret for ca. et år siden, hvorfor der er gode muligheder for at præge arbejdet i funktionen og komme med inputs til de interne processer. Fremadrettet går funktionen mange spændende projekter i møde som f.eks. SoMe marketing, e-mail marketing og en value proposition undersøgelse. Du løser opgaverne i samarbejde med interne kollegaer og eksterne leverandører såsom grafikere.

Teamplayer med stærke kommunikations- og koordineringsevner

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for kommunikation og markedsføring, gerne på kandidatniveau. Du har interesse for eller et par års erfaring med global markedsføring og med at forstå og kommunikere til målgrupper, hvor du også anvender dine stærke kommunikative og visuelle evner. Langt det vigtigste er dine personlige kompetencer. Du er en naturlig organisator og koordinerer ubesværet større opgaver. Du er selvkørende, har masser af gå-på-mod og er klar til at tage selvstændigt ansvar for egne opgaver. Desuden er du samarbejdsorienteret, service-minded og leverer høj kvalitet i dit arbejde.

Haarslev er i stærk udvikling og vil i de kommende år implementere nye IT systemer og processer, hvorfor det er vigtigt, at du er omstillingsparat og trives i en dynamisk hverdag. Du kan komme til at arbejde i WordPress, Photoshop og InDesign, og har du erfaring med disse programmer samt CRM, e-mail marketing eller lignende er det ekstra kvalificerende.  Flydende engelsk i skrift og tale er et krav.

Selvstændigt ansvar i et ungt og engageret team

Du tilbydes en spændende stilling med et stort ansvar i en global vækstorienteret virksomhed, som bidrager til at løse verdens miljøudfordringer og som er teknologisk førende inden for deres branche. Du bliver en del af et ung team, som brænder for det, de laver, og hvor der er mulighed for at få stor indflydelse på, hvordan Haarslev fremadrettet skal forme marketingsområdet. Du får en bred kontaktflade med daglig kontakt til mange forskellige funktioner i mange forskellige lande. Din arbejdsplads er på hovedkontoret i Hårslev, hvor du vil have din dagligdag.

Kontakt Vickie Tarp hos PeopleLink på 2858 2015 for yderligere oplysninger, eller læs mere på www.haarslev.com. Din ansøgning og dit CV ser vi frem til at modtage på engelsk via ’søg stillingen’. Vi afholder samtaler i august.


Wide range of marketing related tasks in an international context
 
Haarslev Industries is experiencing continued growth, and is now looking for a Marketing Coordinator for a new position in Group Marketing. Group Marketing is responsible for the global B2B marketing and external communication on technically complex process plants. Reporting to the Group Marketing Director you will assume responsibility for a broad range of coordinating and planning tasks in the department, and you will work closely with your colleagues. Your primary responsibilities include:

  • Producing texts for articles, brochures etc.
  • Coordinating and ensuring the right quality of international events, seminars and exhibitions, including marketing material such as stands, banners and brochures
  • Updating and maintaining the intranet, website and other types of internal communication
  • Updating and maintaining archives of photos, brochures etc.
As a part of Haarslev’s new strategy the Group Marketing function was established approx. one year ago, and therefore you will have opportunity to influence your work and provide input to the internal processes. The marketing function is facing many exciting projects in the near future, such as SoMe marketing, e-mail marketing and a value proposition survey. You will solve your tasks in cooperation with internal colleagues and external suppliers, such as graphic experts and printers.

Team player with strong communication and coordinating skills

You hold a relevant degree within marketing or communication, preferably at Master level. You hold a keen interest or a couple of years of experience in global marketing, and in understanding and communicating with different target groups, in which you also apply strong communication and visual skills. By far the most important thing is your personal skills. You are a natural organizer and effortlessly plan and coordinate larger tasks. You are self-reliant, you have a lot of drive and you are ready to assume responsibility for your own projects. In addition, you are a team player, you are service minded by nature and you provide high quality in your work.

Haarslev is growing and in the coming years new IT systems and processes will be implemented, which is why it is important that you are flexible and enjoy working in a dynamic environment. You will be working with WordPress, Photoshop and InDesign. Are you familiar with these systems and/or have experience in CRM, e-mail marketing and similar marketing disciplines it is considered extra qualifying. Fluent English skills in speech and writing is a requirement.

Independent responsibility in a young and engaged team

You are offered an exciting and independent position with a high degree of responsibility in a growth-oriented, global company, that contributes to solving the global environmental challenges and that is also a technology leader in their field of work. You will be a part of a dedicated and young team, where you will have opportunities to influence the future forming of marketing at Haarslev. You will have many daily contacts with colleagues at different global locations. Your place of work will the Haarslev headquarters in Haarlev, Funen.

Please contact Vickie Tarp at PeopleLink at 2858 2015 for further information, or read more at www.haarslev.com. Please send us your application in English by clicking ’Søg Stillingen’. Interviews will be held in August.


 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligtVil du vide mere?

Vickie Tarp
Kontakt Vickie Tarp
Mobil: +45 28 58 20 15
E-mail: vt@peoplelink.dk