Vores kunde, Raffinaderiet i Fredericia håndterer al modtagelse og lagring af råolien fra Nordsøen. En 320 km lang rørledning fører årligt ca. 7. mio. tons råolie fra Nordsøen til råolieterminalen i tilknytning til raffinaderiet. Heraf går ca. 3,4 mio. tons videre til raffinaderiet, mens resten udskibes til andre raffinaderier. Lidt over halvdelen af de færdige olieprodukter udskibes via havneterminalen, mens resten køres med tankbiler til Fyn og Jylland. Ud over fossile brændstoffer er levering af overskudsvarme til fjernvarme en del af virksomhedens forretningsgrundlag. Raffinaderiet har siden indvielsen i 1966 været en del af Shell koncernen. Da virksomheden som en del af Shell’s danske strategi er solgt med overdragelse til årsskiftet, vil virksomheden fremadrettet i højere grad blive en selvstændig virksomhed, hvilket naturligt vil medføre ændringer i kravene til Raffinaderiets nøglefunktioner – herunder indkøbsfunktionen.


Indkøbschef

Ansvar for det samlede indkøb til en stor procesvirksomhedUdvikling af indkøbsfunktion under nyt ejerskab

Du får, med reference til virksomhedens CFO, ansvar for det samlede indkøb til virksomhedens drift, vedligeholdelse og udvikling. Da raffinaderiet er et af regionens største procesanlæg, er der primært tale om teknisk indkøb samt indkøb af teknisk og håndværksmæssig bistand indenfor alle discipliner. Fordelingen mellem CAPEX, COGS og OPEX indkøb varierer meget afhængigt af hvilke projekter, der pågår på raffinaderiet, men skønt indkøb af råolien til produktion ikke indgår i din indkøbsportefølje, er der årligt tale om et indkøbsbudget på 300-400 mio.kr.

Blandt dine primære opgaver bliver at lægge strategien for indkøbet under de nye vilkår, hvor raffinaderiet ikke længere er underlagt aftaler indgået som del af Shell koncernen. Du får tillige en aktiv rolle i at genforhandle aftaler med leverandører lokalt og internationalt. Indkøbet vil i kraft af virksomhedens risikoprofil, og det faktum at raffinaderiet håndterer al råolie fra Nordsøen, altid ske ud fra en prioritering af sikkerhed og forsyningssikkerhed.

Raffinaderiet er en vigtig virksomhed for en række underleverandører i lokalområdet, og et af de steder i Danmark, hvor rådgivere og konsulenter kan vedligeholde og udvikle deres kompetencer indenfor olie og gas sektoren i tæt samarbejde med raffinaderiets egne eksperter. Du vil derfor opleve, at du sidder med en betydelig forhandlingskraft.

Til at hjælpe dig med opgaven har du fem engagerede medarbejder i henholdsvis Contracting and Procurement samt på reservedelslageret. Du får herudover en central rolle i udvikling af samarbejdet med en shared-service-indkøbsfunktion i Indien.

Robust leder med solid erfaring indenfor teknisk indkøb

Du har solid erfaring med indkøbsledelse fra en teknisk organisation, hvor forhandling med nationale og internationale leverandører og indgåelse af rammeaftaler på forbrugsmaterialer har været en del af din hverdag. Du ved herfra, at den gode aftale ikke udelukkende bygger på laveste pris, men at leverandørperformance skal måles på flere parametre. Du har sikkert en relevant kommerciel uddannelse såsom cand.merc. eller HD inden for logistik, supply chain eller lignende, men da det kontraktuelle kommer til at udgøre en stor del af dit job, kan en baggrund som cand.merc.jur. også være relevant.

Du påtager dig gerne ledelsesansvar og har erfaring med at motivere og udvikle medarbejdere som leder eller eventuelt som projektleder. Som person er du målrettet, overbevisende og stræber efter at opnå de bedste rammer og vilkår for din virksomhed. Desuden er du udadvendt, en stærk forhandler og trives med en bred kontaktflade både internt og eksternt. Du hviler i din faglighed, du udviser stor robusthed, hvilket du også anvender i dine ledelsesstil.

Koncernsproget er engelsk, hvorfor det er et krav, at du behersker det i både skrift og tale.

Karrieremulighed med stor forretningsmæssig indflydelse

Du tilbydes en unik mulighed for at kunne arbejde med og udvikle en vigtig funktion i et af Danmarks største procesanlæg. Du får stor indflydelse på forretningen samtidig med, at der vil være store forventninger til dig, da du arbejder med et stort budget, strenge krav samt stort fokus på kvalitet. Du vil blive udfordret både fagligt og personligt, hvilket vil styrke dine kompetencer fremadrettet. Så har du baggrunden, interessen og gennemslagskraften, kan dette job blive et vigtigt skridt i din karriere.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.


 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Trekantsområdet
Ansøgningsfrist: Snarest muligtVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 24 48 20 15
E-mail: jn@peoplelink.dk