Haarslev Industries producerer anlægs- og procesudstyr og har projekt- og produktionsselskaber i Danmark, Spanien, Brasilien, Tyskland og Kina, samt salgs- og servicesteder i Norge, Peru, USA, Malaysia, New Zealand, Indien, Frankrig og Rusland. Koncernen er markedsledende inden for sin branche, og har ca. 1.200 medarbejdere på verdensplan. Det danske selskab og koncernens hovedkvarter er placeret i Hårslev på Fyn, hvor ca. 400 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads. Selskabet har oplevet vedvarende vækst og har i dag en årlig omsætning på 1,6 milliarder kroner. Virksomhedens vækst indebærer transformation fra en solid dansk produktionsvirksomhed til en yderst professionel, projektorienteret global industrivirksomhed.


Project Manager Assistant

Komplekse procesanlæg til kunder i hele verdenEnglish version below

Styring af alle projektets faser med fokus på fabriks- og proceslayout

Vil du være en del af Haarslev Industries´ projektafdeling og blive en del af et team med 15 fagligt dygtige kollegaer? Haarslev Industries vækster fortsat og søger derfor nye medarbejdere til deres projektafdeling. Projektafdelingen har ansvar for at sikre processen af kundernes ordrer på procesanlæg, som har forskellige størrelsesformat. Du arbejder typisk på flere projekter af gangen i en travl hverdag med mangeartede tekniske problemstillinger. Du vil assistere Projektledere og sammen har I ansvaret for, at jeres egne projekter når i mål til tiden. Dine hovedarbejdsopgaver er, at:

  • Opmåle og beregne bl.a. med 3D Scanner
  • Tegne og konstruere fabriks- og proceslayout i 3D Inventor og AutoCAD
  • Udarbejde dokumentation og styklister, samt kommunikere specifikationer af udstyr til indkøbsfunktion
  • Følge op ved interne og eksterne samarbejdspartnere og sikre processen kører korrekt fra start til slut
Du vil få en grundig oplæring til stillingen, hvor du blandt andet vil følge et projekt fra start til slut sammen med en erfaren kollega. På den måde får du et godt kendskab til både interne processer og systemer, før du selvstændigt skal assistere egne projektledere. Du arbejder på koncernens hovedkontor i Hårslev og kan se frem til ca. 20-30 rejsedage årligt, hvor du vil besøge kunder i forbindelse med opstart af projekter eller ved montage og test af procesanlæg og -udstyr.

Nyuddannet maskiningeniør, produktionsteknolog eller maskinteknikker

Du er formentlig nyuddannet maskiningeniør, produktionsteknolog eller maskinteknikker og måske gjort dig de første erfaringer på jobmarkedet. Vigtigst er det, at du har hovedet ’godt skruet på’, har en stor maskinteknisk interesse og besidder stor lyst og drive til at lære alt om det komplekse arbejde med procesanlæg.

Du gennemskuer hurtigt komplekse tekniske konstruktioner og løser opgaverne med din vedholdenhed koblet med dine visuelle og kreative kompetencer. Du arbejder ansvarligt og kvalitetsbevidst med dine opgaver, har et godt overblik og motiveres af en alsidig arbejdsdag med skarpe deadlines. Derudover er du samarbejdsorienteret, udadvendt og trives med en stor kontaktflade.

Det er et krav, at du bestrider engelsk i skrift og tale. Samtidig er det en fordel, hvis du har erfaring med Inventor og AutoCAD, som er de programmer, du hovedsageligt vil løse dine opgaver i.

Unik start på karrieren med spændende udviklingsmulighed

Du tilbydes en unik karrieremulighed i en global vækstorienteret virksomhed, som bidrager til at løse verdens miljøudfordringer, og som har skabt en markedsledende international position inden for sin branche. Samtidig er der fokus på læring, hvorfor der er store udviklingsmuligheder både fagligt og personligt. Du vil indgå i et team med et godt socialt sammenhold, som arbejder i gode fysiske faciliteter. Hertil kommer et uformelt og teamorienteret arbejdsmiljø, hvor der er åbenhed for nye idéer og for at afprøve dem.

Kontakt Vickie Tarp hos PeopleLink på 2858 2015 for yderligere oplysninger, eller læs mere på www.haarslev.com.
Din ansøgning og dit CV ser vi frem til at modtage via ’Søg Stillingen’. Vi vil løbende læse ansøgninger og indkalde til samtaler.Managing all project phases with focus on factory and process layout

Do you want to become part of the project department at Haarslev Industries, and be part of a team of 15 highly skilled colleagues? Haarslev Industries is experiencing continued growth, and is looking for new employees for their project department. The project department is responsible for the process in relation to customer orders for process equipment of different dimensions. You will typically be working with more projects at a time in a busy environment and with a broad spectrum of technical issues. You will assist the project managers, and together you will have responsibility
for delivering on your projects on time. Your main tasks will be to:

  • Scale and calculate, e.g. using a 3D scanner
  • Draught and construct factory and process layouts using 3D Inventor and AutoCAD
  • Develop documentation and BOMs, and communicate equipment specifications to purchasing
  • Follow up on internal and external stakeholders, and ensure progress from start to finish
You will get at comprehensive introduction to the position, where you will follow a project from start to finish with an experienced colleague. This way you will build knowledge of internal processes and systems, before you independently assist your own project leaders. Your place of work will be the company head quarter in Haarslev, and you will have travelling activity equivalent to approx. 20-30 days per year. You will visit global customers in connection with start-up of new projects or in connection with assembly and test of process equipment.

Degree in mechanical engineering, production technology or similar

You probably have a recent degree in mechanical engineering, production technology og similar, and you have built your first experiences in the job market. It is important that you are adept, you have a keen interest in mechanical engineering and you are eager to learn everything about the complex work within process technology.

You quickly understand complex technical constructions, and you solve your tasks through perseverance in combination with visual and creative skills. Your working style is characterized by a responsible and quality conscious approach, you take an overall view of things and you are motivated by a diverse working day with many deadlines. In addition, you are team oriented, extrovert and enjoy many daily contacts.

It is a requirement that you master English in writing as well as in speech. It is an advantage, if you have some experience with Inventor and AutoCAD, which are the systems you will mainly be working with.

Unique start of your career with exciting development opportunity

We offer a unique career opportunity in a global growth-oriented company, that contributes to solving the environmental challenges of the world, and that has created a market-leading international position within the industry. At Haarslev there is focus on learning and development, and you will find great development opportunities personally as well as professionally. You will become part of a team with a strong team spirit, and work in modern facilities. In addition, you will experience an informal and team oriented working environment, where new ideas are welcomed and tested. 

Please contact Vickie Tarp at PeopleLink at +45 2858 2015 for further information, or visit www.haarslev.com. We are looking forward to receiving your application and resume via ‘Søg Stillingen’. We will conduct ongoing review of applications and interviews.
Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligtVil du vide mere?

Vickie Tarp
Kontakt Vickie Tarp
Mobil: +45 28 58 20 15
E-mail: vt@peoplelink.dk