Lemvigh-Müller er Danmarks største stål- og teknikgrossist. Koncernen beskæftiger 1.200 medarbejdere, primært inden for salg, indkøb og logistik, fordelt på vores 24 lokationer rundt i landet. Lemvigh-Müller er Danmarks førende stålgrossist og har også landets mest omfattende tekniske produktprogram til el- og VVS-installationsbranchen, industrien samt byggeri og håndværk. Det består af mere end 300.000 varenumre, hvoraf mere end 100.000 er lagerlagte. I Lemvigh-Müller lægger vi stor vægt på vores værdier om at være Menneskelige, Kompetente, Engagerede og Nytænkende. Læs mere på www.lemu.dk/om-os.


Markedschef

Kategoriansvar på koncernniveauKommercielt ansvar for VVS kategorien

Med fokus på VVS segmentet kommer du sammen med Markedscheferne for Industri -og El segmenterne samt Lemvigh Müllers Kategoridirektør til at udgøre koncernens øverste Kategoriledelse. Tilsammen sætter I de strategiske rammer for, hvilke produkter og serviceydelser, der danner fundamentet for koncernens forretning.

Din opgave består i at lede den strategiske og taktiske retning for den kommercielle produkt- og markedsorganisation indenfor VVS segmentet, hvor dygtige produktchefer og specialister allerede udfordrer de største spillere indenfor kategorien.
 
Det bliver dit ansvar, at stå i spidsen for en organisation, der til stadighed udvikler det sortiment og konceptgrundlag, som forretningen bygger på. Du kommer derfor til at arbejde med strategisk leverandør-udvælgelse samt udvikling af markedsplaner, kampagner og andre aktiviteter i samarbejde med salgsorganisationen – og ikke mindst eksekvering af disse.

Succeskriteriet er, at dit funktionsområde understøtter en markedsudvikling, hvor sortiment, rådgivning og tilgængelighed er afgørende, og du får sammen med salgsledelsen et fælles ansvar for omsætning og avance for kategorien.
  
Erfaring med kategoriudvikling

Du har i din karriere både beskæftiget dig med indkøb og salg. Herfra har du en solid forretningsmæssig indsigt i hele værdikæden. Du ved, at de to funktioner i de fleste industrier er forbundne kar, og at den kommercielle succes skabes i snitfladen mellem produkt, indkøb og marked.

Du drives af at udvikle forretningen, og du betragter ikke længere dig selv som enten indkøbs- eller afsætningsperson. Du har med andre ord opbygget så brede kompetencer, at du er parat til at påtage dig det fulde kategoriansvar. Du kan både have opbygget din erfaring hos en af landets store grossistvirksomheder eller hos en produkt- eller løsningsleverandør, optimalt indenfor VVS branchen.

Uddannelsesmæssigt har du sikkert en økonomisk uddannelse på kandidatniveau, og du sætter en ære i at lade din teoretiske viden være fundament for en praktisk og operationel eksekvering af de overordnede strategier.

Som person er du udpræget selvstarter, tør tage ansvar og vækker i kraft af din ukomplicerede fremtoning og konsekvente adfærd tillid både hos medarbejdere og blandt ledelseskolleger. 
 
Karrierestilling i stor dansk koncern

Du tilbydes her et spændende karrierejob i en af landets store, succesfulde koncerner. Du får en nøglerolle med mulighed for at arbejde i det kommercielle felt mellem produkter, indkøb og marked, hvor du får betydelig indflydelse på koncernens udvikling. Samtidig har du mulighed for at opbygge brede forretnings-mæssige og organisatoriske kompetencer og udvikle dig selv, som det bedst sker i den store komplekse organisation. 

Positionen er opslået som led i et planlagt generationsskifte og er samtidigt et vækstområde for Lemvigh- Müllers produkt- og markedsorganisation.
Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.


 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Jylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligtVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 24 48 20 15
E-mail: jn@peoplelink.dk